Изграждане на увереност

Един от най-често срещаните проблеми в компаниите днес е липсата на увереност, свързана с неумението на служителите да заявяват себе си и да отстояват идеите си, неумението да казват “Не”, липсата на решителеност и наличието на тревожност, подеценяване на собствената си стойност и възможности, които водят до намалена ангажираност на работното място и неудовлетворение.

Увереността е усещането за стойност, която човек дава сам на себе си. Начинът, по който човек възприема себе си и се отнася към себе си е и начинът, по който другите го възприемат и се отнасят към него.

Запиши час

Обучението включва:

  • Прoизход и фактори, които влияят на увереността
  • Физически белези и поведенчески характеристики на уверените и неуверените хора
  • Кой е врагът на увереността
  • Кога хората отлагат и кога хората се отказват
  • Как умът влияе на тялото и как тялото влияе на ума
  • Богат набор от техники за изграждане на увереност

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на обучението.