Техники за ефективна продажба на идеи, продукти и услуги

Продажбата е акт на убеждаване или повлияване на друг към дадено действие или към приемането на нещо. „Бизнесите се провалят първо и преди всичко заради идеите, които не са продадени достатъчно бързо и в достатъчно големи количества.

Запиши час

Обучението включва:

  • Техники за изграждане на доверие с клиента
  • Принципите на влияние върху потребителя
  • 5 фази на осъзнатост на потребителя
  • Тайната на това как да превърнете продажбения разговор в обикновен разговор

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на обучението.