Сензорни системи и изграждане на рапорт

Обучението е насочено върху разбирането на различните начини, по които хората възприемат света и комуникират и усвояването на подходящия език на думите и тялото, които съответстват на предпочитаната сензорна система.

Запиши час

Обучението включва:

  • Изграждане на умения за идентифициране на 3-те сензорни системи (визуална, аудиална, кинестетична) и техните отличителни характеристики.
  • Изграждане на рапорт в общуването чрез хармонизация на тяло, език, тон, бързина на говорене, интонация, жестове и др.
  • Техники от НЛП

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на обучението.