Мастърмайнд сесии

МАСТЪРМАЙНД е техника на Колективния ум, чрез която определен бизнес казус е посрещнат от ключови въпроси от различни гледни точки на хора с разнороден опит. Развива се чрез брейнсторминг на идеи и генериране на креативни предложения за ускорено и оптимално решение.

МАСТЪРМАЙНД техниката създава пространство за важен и стратегически разговор с център казусът, който се поставя, както и сигурна среда за слушане и обмен на идеи и различни перспективи.

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на груповия коучинг.

Запиши час