Какво те мотивира да действаш и какво те кара да отлагаш?

Мотивацията е онзи стимул, вътрешна подбуда, невидима движеща сила, която ни тласка напред към постигане на желаните от нас цели. Мотивацията е като склад с енергия, от който се възползваме, и която ни дава горивото да се придвижваме в желаната посоката.

Запиши час

Обучението включва:

  • 2 типа мотивация – “вътрешна” и “външна”, “от” и “към”
  • Формулата за мотивацията
  • Целите и ролята на целеполагането при мотивацията
  • Kак да целеполагаме отвъд познатия SMART-ER модел
  • Kои са 4-те основни принципа при целеполаганетo
  • Как да си поставяме реалистични цели

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на обучението.