Ефективно даване и получаване на обратна връзка

Даването и получаването на обратна връзка е един от най-чувствителните процеси в общуването и същевременно е едно от най-важните качества за всеки добър лидер. Обратната връзка е обективно мнение за постигане на напредък, прогрес и подобрение, който насърчава растежа и мотивацията за прогрес.

Запиши час

Обучението включва:

  • Какво е обратна връзка – примери и практически упражнения
  • Два модела за даване на обратна връзка
  • Техники за завършване на разговора във възходяща посока независимо как е започнал
  • „Ти-посланието“ срещу “Аз-посланието“ – как да говорим през ”Аз – посланието”
  • Правилото замени “Но” с “И”, кога и как да го използваме
  • Правилото на 3-те Да, кога и как да го използваме

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на обучението.