Групов коучинг

Груповият коучинг е подходящ както за екипи, така и за групи (хора от различни екипи).
Груповият коучинг позволява осъзнаване и разбиране на другите участници в екипите и групите, създава възможност за социално учене и подкрепа, т.е. учене от другите хора и разширява перспективите и гледните точки.

Груповият коучинг е подходящ за подобряване на лидерските умения, екипната игра, ефективността на екипа, постигането на по-високи резултати и срабтване между екипите.

Груповият коучинг протича чрез регулярни срещи и включва използването на различни коучинг и НЛП техники.

Времетраенето и цената зависи от нуждите и продължителността на груповия коучинг.

Запиши час